joi, 8 martie 2018

Articol foarte important și lămuritor!
http://www.art-emis.ro/analize/4701-restart-romania.html

sâmbătă, 17 februarie 2018

Fostul preşedinte al Băncii Carpatica: ”România, jefuită de țările ale căror steaguri le agită protestatarii din Piața Victoriei!”

”Realitatea a dovedit că doar titulatura Băncii Naţionale a României este de naţională, interesele servite de aceasta fiind de largă respiraţie internaţionalistă.”“Ar fi o lipsă serioasă de cunoaştere şi adevăr a lua procentele de creştere economică din ultimii ani ca pe un argument că economia României se găseşte pe coordonatele unei dezvoltări reale şi durabile”
Profesorul universitar Nicolaie Hoanţă, fost preşedinte al Băncii Carpatica, critică, într-un interviu, situaţia economică a ţării noastre, acuzând incompetenţa şi impotenţa managerială la nivelul conducerii statului şi guvernului.
Domnia sa consideră că economia noastră este nepermis de dependentă de capitalul extern şi critică deschis instituţii precum Banca Naţională a României şi Direcţia Naţională Anticorupţie.
Recent, Nicolaie Hoanţă a lansat cartea “Civilizaţia capitalistă”. Autorul arată în prefaţă: “Cu modestele mele puteri, prin această carte, încerc să aduc un licăr de lumină asupra civilizaţiei capitaliste, care departe de a fi spoiala care se vede din afară şi de la distanţă, departe de a fi poleiala cu care este meşteşugit acoperită, departe de a fi culmea progresului şi departe de a fi capabilă să furnizeze raiul pe pământ, este mai degrabă un cadru foarte apt a duce omenirea în mocirlă morală şi spirituală, spre regres uman, este în fine, în multe privinţe focar de impunere a iadului pe pământ”.
Reporter: Cum vedeţi situaţia României în acest moment, având în vedere contextul internaţional şi evoluţia economiei interne?
Nicolaie Hoanţă: Dacă trebuie să mă refer la situaţia României de acum, voi arăta că ar fi o lipsă serioasă de cunoaştere şi adevăr a lua procentele de creştere economică din ultimii ani ca pe un argument că economia României se găseşte pe coordonatele unei dezvoltări reale şi durabile. Nimeni nu trebuie să uite că economia ţării noastre este nearticulată şi nearmonizată între industrie, agricultură, transporturi şi servicii, în interiorul acestor ramuri de activitate, că este nepermis de dependentă de capitalul extern al internaţionaliştilor şi de afacerile lor de aici, că are serioase carenţe în privinţa asigurării ei cu capital indigen şi cu forţă de muncă, că nu poate asigura decât venituri suboptimale cetăţenilor ţării, că nu e capabilă să ţină în interiorul graniţelor cetăţenii ei apţi de muncă provocând un grav exod de forţă de muncă, specific ţărilor subdezvoltate etc.
Aşa cum am mai arătat şi cu alte ocazii, România, poporul român, s-a văzut prăduită de cârdăşia internaţionaliştilor cu vânzătorii de ţară interni, politici sau nepolitici, de tot ce avea mai valoros ca resurse economice, apoi a fost găsită ca o oază tocmai bună de înmulţire a banilor internaţionaliştilor, fie ei bancheri sau de altă factură economică, prin exploatarea nepermis de accentuată a românilor cărora le sunt oferite salarii mediocre, în cel mai bun caz, prin acces la resurse economice subevaluate, prin dobânzi şi costuri bancare mult mai ridicate decât în Europa, prin implicarea, în mod ocult sau chiar direct a străinătăţii, în susţinerea şi întărirea statului paralel şi fragilizarea partidelor politice şi democraţiei.
Drept urmare, situaţia României din zilele noastre, cu partide politice inconsistente şi politicieni neputincioşi, mulţi şi neoneşti, cu un stat de drept numai în declaraţii, dar cu un stat paralel viu şi implicat, având susţinere externă vădită, este departe de a da linişte românilor pentru că la contextul intern economic, politic şi social mereu tulbure trebuie adăugat contextul internaţional volatil şi tot mai radicalizat, manifestat prin:
– trezirea conştiinţei multor lideri din unele ţări membre UE că aceasta din urmă nu este o construcţie viabilă şi de durată care să asigure dezvoltarea convergentă a ţărilor lor spre standardele celor mai dezvoltate ţări occidentale din interiorul UE;
– conştientizarea că NATO nu este capabilă şi nici pe deplin interesată de apărarea intereselor tuturor membrilor săi (sunt suficiente dovezi în acest sens);
-că lumea întreagă a fost şi rămâne o permanentă scenă pentru jucarea variatelor scenarii concepute de internaţionalişti spre îmbogăţirea lor şi ruinarea celorlalţi (vezi: Irak, Siria, Liban, Ucraina, Afganistan etc.).
Reporter: Cum vedeţi cel mai bun scenariu pentru economia noastră în anii următori? Dar pe cel mai rău?
Nicolaie Hoanţă: Caracteristicile menţionate pot să ne permită să ne gândim la cel mai optimist scenariu viitor pentru economia noastră care să descrie o dezvoltare la fel de dezarticulată şi de puţin capabilă să asigure bunăstarea tuturor cetăţenilor români, în lipsa unei strategii naţionale şi naţionaliste de refacere a economiei naţionale şi a ţării în ansamblul său (apropo de centenarul Marii Uniri, un act profund naţional).
Pe de altă parte, este plauzibil şi un scenariu mai rău: în absenţa unei deşteptări naţionale privind propriul său interes pe termen lung, România să se vadă, urmare unor maşinaţiuni internaţionale, părăsită şi de afacerile internaţionaliştilor şi de cei mai buni specialişti români, încât să fie incapabilă să asigure pacea socială la un nivel de bunăstare chiar redus.
Cu modul de manifestare actual al clasei politice, cu lipsa unor lideri marcanţi de largă şi consistentă viziune naţională, cu uşurătatea cu care tinerimea română este manevrată şi scoasă în stradă să “reziste” (citeşte, să apere interese străine de ţară), cu înclinaţia bolnăvicioasă spre festivism (vezi prilejul centenarului Marii Uniri), în loc să preluăm critic trecutul şi să-i dăm ţării viitorul de naţiune neatârnată şi demnă, mă tem că România este condamnată la statutul de eternă colonie a internaţionaliştilor. Dezrobirea ţării nu o pot face decât acele personalităţi din fruntea statului care se vor dovedi capabile să simtă româneşte, să capaciteze în jurul lor întreaga suflare românească a românilor de pretutindeni, să nu fie orbite de mărire efemeră şi înşelătoare, ci care să acţioneze în relaţiile cu orice ţară, oricât de puternică ar fi, în termeni de adevărat parteneriat, adică nicio acţiune politică sau economică să nu poarte semnul şi consistenţa slugărniciei, pentru că nimic nu ni se dă pe gratis sau dezinteresat. Nu este cazul să vorbesc de existenţa acum a unor adevăraţi lideri naţionali, pentru că, din păcate, aceştia nu există, care să fie capabili de trasarea unor noi direcţii de devenire a istoriei naţionale. Aceasta face ca România să nu fie capabilă încă să poată da la iveală un proiect de ţară serios, corect şi realizabil, care să supună atenţiei şi să obţină asentimentul tuturor românilor adevăraţi, nu declaraţi.
Reporter: Cum vedeţi măsurile luate de actuala putere?
Nicolaie Hoanţă: O mare tristeţe ar trebui să cuprindă poporul român când vede atâta neputinţă în administrarea acestei ţări, atâta incompetenţă şi impotenţă managerială la nivelul conducerii statului (ţării) şi guvernului, atâta lipsă de determinare şi sacrificiu pentru a apăra şi promova interesele poporului român, dar şi atâta lehamitizare a majorităţii mute a populaţiei condusă inadecvat de o clasă politică denaturată şi chiar malefică. De aceea, singura sugestie pe care aş putea să o dau oricărui guvern român este să arate o voinţă tare de a servi poporul român, de a se baza pe o bună cunoaştere a greşelilor mai îndepărtate sau mai apropiate de vremurile noastre în ocârmuirea ţării pentru a le evita, de a studia mai mult comportamentul şi acţiunile internaţionaliştilor în diverse ţări ale lumii, de a se folosi de ce are mai valoros şi mai competent ţara în materie de administrare a treburilor interne şi externe, de a elabora şi împlini strategii clare şi viabile în toate domeniile economice şi sociale, de apărare şi cooperare externă. De asemenea, orice guvern cu adevărat pus în slujba intereselor naţionale trebuie să se ferească a lua ca literă de evanghelie ce spun în materie de economie şi de guvernare alte instituţii care se reclamă independente, pentru că ele chiar sunt independente şi paralele cu interesul naţional. Nu trebuie decât să ne gândim la aşa-zisa Banca Naţională a României, pentru că realitatea a dovedit că doar titulatura este de naţională, interesele servite de aceasta fiind de largă respiraţie internaţionalistă (cine doreşte să se convingă de acest lucru, nu are decât să citească Memoriile lui Mihail Manoilescu, dar şi să fie cu luare aminte la tot ce se petrece acum sub ochii noştri). Aceeaşi situaţie şi cu nefericita DNA care este naţională numai în privinţa ţintelor supuse batjocurii juridice şi mediatice (oameni de afaceri şi politicieni români), fiindcă în fond şi în fapt este profund antinaţională primind susţinere şi direcţionări de la ambasade străine şi organisme internaţionaliste.
Reporter: Ce ne puteţi spune despre concluziile cărţii dumneavoastră recent lansate “Civilizaţia capitalistă”?
Nicolaie Hoanţă: Politicienii noştri, guvernanţii noştri şi oricine este preocupat de contextul economic şi social intern şi internaţional, de realităţile în care se mişcă şi trăieşte lumea de azi şi de viitorul care se prefigurează dacă lucrurile vor continua în starea de acum, vor găsi, cred, în cartea mea “Civilizaţia capitalistă” (ca şi în cea anterioară “Puterea banilor”) un bun argument pentru necesitatea primenirii stării extrem de precare şi de josnice în care se află omenirea din punct de vedere spiritual şi al adevărului. Îmi îngădui să spun că în “Civilizaţia capitalistă” am încercat să arăt adevărul despre capitalism (cum omul a devenit om economic; cât de mare şi cum se manifestă sărăcia în capitalism; cum funcţionează piaţa capitalistă, adevărată junglă; cum internaţionaliştii se opun cu ostentaţie şi distrug, prin toate mijloacele, capitalismul autohton; cine sunt adevăraţii hoţi şi escroci ai lumii), să analizez babilonia socială creată de banii rătăcitorilor lumii, să arăt cum aceştia au făurit colonialismul global şi au impus lumii terorismul financiar împotriva căruia se ridică de fapt cei desemnaţi drept terorişti de propaganda internaţionalistă. Din această cauză, militez în carte pentru necesitatea stringentă a unui proces al capitalismului, pe care îl realizez eu însumi, în parte, şi propun o Nouă economie şi o nouă orânduire, bazate pe cumpătare.
Reporter: Vă mulţumesc!

Sursa: Bursa.ro
17 februarie 2018
Raoul Șorban, în lucrarea Invazie de stafii (Editura Meridiane, 2003), ne informează următoarele: “Ungaria a participat la războiul antisovietic cu o armată – a II-a – compusă din 256 000 combatanţi, dintre care cca 150 000 erau români, iar ceilalţi proveneau din rându­rile altor „naţionalităţi” (slovaci, şvabi, ruteni etc.) Dacă la Cotul Donului armata ungară a suferit cea mai dezas­truoasă înfrângere din întreaga sa istorie modernă, pe planul intern al politicii de maghiarizare, înfrângerea militară, cu pieirea a 100 000 de români, morţi şi dispăruţi, a reprezen­tat un succes în conformitate cu ansamblul doctrinelor un­gare de maghiarizare a ţării”. (p. 179)
Așadar, bilanțul tragic al românilor care au pierit la Cotul Donului se dublează aproape cu românii morți sub drapel maghiar!… Bun cunoscător al maghiarilor, al istoriei și culturii acestora, dar mai ales al contenciosului româno- ungar, Raoul Șorban ne aduce această informație cutremurătoare privind lașitatea și abjecția pe care guvernanții de la Budapesta au instituționalizat-o, au transformat-o în principiu politic de guvernare. În mod de comportament, în mentalitate publică!
Nu știu de cine să mă mir mai tare! De noi, românii, că nu am dat nicio atenție acestei crime de genocid anti-românesc și sub nicio formă, nici măcar cu o bătaie de obraz, nu ne-am arătat oroarea față de atâta lașitate și perversitate!… Da, de-a lungul anilor ungurii ne-au făcut o mulțime de măgării, mizerii, lovituri pe la spate, crime, multe crime, dar asta le întrece pe toate! Iar reacția noastră, a Bucureștiului unde răsare soarele pentru toți românii, a fost inexistentă! Deh, după război, eram înfrățiți în același lagăr, iar prietenia și frăția româno-maghiară devenise de nezdruncinat!
De mult nu am mai trăit sentimentul neputinței de a comenta josnicia unor semeni, devenită în acest caz abjecție colectivă, etnic identitară!
…Sau să mă mir de bravii maghiari luptători pentru hotarele Ungariei Mari! Ce fel de luptă la care îi trimiți pe alții, iar tu te retragi spectator la mersul istoriei! Tu nu ești în stare să-ți pui pielea la bătaie!…
Așa au făcut ungurii și-n Primul Război! Erau pline cafenelele vieneze de honvezi, iar pe front, în linia întâi, mergeau minoritarii. Românii mai ales! Valahii puturoși și nespălați! Să-și verse ei sângele pentru Ungaria Mare!… Cu astfel de luptători, vestit de lași și de fricoși, dar plini de ifose, ce pretenții mai putea emite maghiarimea la Trianon, în fața Europei, în fața lui Dumnezeu?! Și azi, cum mai puteți ridica ochii din pământ și să spuneți că nu aveți ce sărbători la 1 Decembrie! Dar când aveți voi ce sărbători?! Care sunt izbânzile puterii voastre de sacrificiu? Când ați avut curajul să vă lăsați la voia Domnului și n-ați mai recurs la minciună, calomnie ori șantaj ordinar?!
Mereu vi s-a întins din partea noastră o mână prietenească, mereu ați fost invitați să stați la masa noastră! Și mereu, fără nicio clipă de răgaz, n-ați avut în minte decât cum să ne faceți vreun rău, mai mic sau mai mare, după cum era conjunctura internațională! Căci asta ați făcut în toată istoria, ați căutat în jurul vostru stăpânul cel mai puternic la care să vă băgați slugă! Sluga favorită! Acesta v-a fost idealul!…
Da! Trebuie că există și oameni minunați printre maghiari! Dar unde-s?! De ce nu sunt capabili să se delimiteze de nemernicia și făloșenia caraghioasă a fruntașilor, a decidenților politici de care au avut parte, a publiciștilor mercenari! Niște suflete schilodite de ură și de neputința de a distruge și ucide după pofta inimii lor de ne-oameni, de ne-maghiari!
Mi-e milă, mi-e rușine, mi-e silă!
i.c.


Ion Coja

vineri, 16 februarie 2018

Scrisoare unei batrane către TINERI – Dragii mei…, când încă făceați pipi în pantaloni și caca la oliță…

in Educational
„Eu as retrage dreptul la vot tuturor pensionarilor (.. ) Pai cum sa îmi decidă mie viitorul un mos senil care iasă din secția de votare și da coltu’ ”– acesta este mesajul unui tânăr, postat pe facebook.
Dragii mei tineri, când încă făceați pipi în pantaloni și caca la oliță, moșul acesta era ceva mai tânăr. Și vă era părinte. Da, poate acum este senil și azi sau mâine va da colțul. Însă ar trebui să vă aduceți aminte că pe vremuri vă ștergea la fund, punea reșoul în priză să facă cald când vă schimba scutecul sau vă ținea în brațe, legănându-vă, acoperindu-vă cu pături, ca să nu vă fie frig în casele pe care comunismul le ținea la limita înghețului.
Moșul acesta își rupea hainele ca să vă aducă două portocale sau o bucată de carne. Apoi vă spunea, zâmbind, să mâncați totul întrucât el este sătul cu toate că-i ghiorăiau mațele de foame. Se scula la două noaptea (vară sau iarnă) ca să prindă o sticlă de lapte, tot pentru voi.
Tot el vă trimitea pachete pline cu bunătăți la căminul studențesc precum și bani, în timp ce el cu baba lui (și ea mai tânără pe atunci) mâncau zile în șir fasole, cartofi sau borș de sfeclă. Voi cheltuiați banii pe bere cu prietenii, ei lăcrimau acasă, bând o cană de apă și numărându-și fiecare bănuț pentru copilul lor.
Mai înainte de a da cu pietre în bătrânul care vă este părinte, bunic, vecin, unchi sau mătușă, gândiți-vă că fără ei nici măcar nu ați fi existat. Spuneți că au fost lași pentr că nu s-au împotrivit regimului comunist. Poate că aveți dreptate. Însă au fost lași și pentru că existați voi. Au fost lași și pentru ca să vă apere pe voi.
V-ar fi fost mai bine la casa de copii, cu părinții uciși  sau în închisori? Curajul lor – dacă ar  fi fost –  era unul dement într-o societate care-ți punea pumnul în gură și te băga la pușcărie sau te ucidea în bătaie. Un asemenea curaj v-ar fi făcut orfani cu siguranță. Ați fi fost mai fericiți? Ați mai fi avut astăzi aceste drepturi (chiar și acela de a fi nesimțiți) dacă  n-ar fi murit oameni în 1989? Puteau să trăiască și să ajungă astăzi moși și babe. Să nu le pese, să stea acasă, să-și păzească spatele.
Nu cred într-un viitor condus de un asemnea tânăr. Nu cred într-un viitor în care ne batem joc unii de alții, tinerii de bătrâni pentru că sunt mai în vârstă sau mai neputincioși, bătrânii de tineri pentru că sunt imberbi și fără experiență. Nu cred într-un viitor în care nu avem respect unii față de alții. Nu cred într-un viitor în care drepturile se acordă numai unora.
Sper ca tocmai tinerii să fie primii care să vocifereze împotriva unor astfel de discriminări. Și mai trăiesc cu speranța că asemenea specimene sunt rare, că tinerii își iubesc părinții și bunicii bătrâni, la fel cum cei din urmă își iubesc copiii și nepoții. Altfel lumea asta s-ar duce dracului.